Tájékoztatás középfokú iskolai beiratkozás menetéről

Tisztelt Szülők!

Tekintettel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre a középiskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanévre vonatkozóan a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet szerint történik.

1. Az intézményünkbe felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

2. Elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy az intézményünkbe felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse iskolánk részére.  A  „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével tehető ez meg 2020.06.23-ig.

3. Intézményünk lehetőséget biztosít a személyesen történő beiratkozásra is, melynek időpontja:

2020.06.22. (hétfő) 8.30-14.00 óra

2020.06.23. (kedd) 12.00-16.00 óra

4. Intézményünk lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben nem tudja eljuttatni hozzánk a szükséges adatokat, a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első tanítási napján is bemutathassa.

Budapest 2020. 06. 03.

Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share

Tájékoztatás a 2020. 06. 02-től érvényes intézményi munkarendről

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzet kedvező változása további óvatosság mellett már lehetővé teszi az óvodai intézményegység újranyitását, és az iskolai területen is vannak kisebb lehetőségek.

Az óvodánkba 06.02-től szeretettel várunk minden gyermeket. Fejlesztő foglalkozásokat június 15-ig tartunk.

Az iskolai területre vonatkozó információk: 
Az iskolai részen a tantermen kívüli, digitális oktatás a tanév végéig, azaz június 15-ig érvényben marad, és a tanév hossza sem változik.
Június 2-től engedélyezett az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása a kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.
Ezekre a foglalkozásokra csak a valóban jelentősen lemaradó, a tanulmányaikban megsegítendő tanulókat hívjuk az iskolába.  
Ugyancsak június 2-től megváltozik a gyermekfelügyelet rendje is. Tudjuk, hogy sok tanulónak hiányzik az iskola, a megszokott munkarend és a társak, de a gyermekfelügyeletet a járványügyi helyzetben kötelező kiscsoportos szervezés és a tantermen kívüli digitális oktatás mellett csak a leginkább rászorulóknak tudjuk biztosítani.  
Azon családok kérhetik a felügyeletet, ahol valóban nem megoldható a tanuló otthoni ellátása a szülők egész napos munkavégzése miatt.
A felügyeletet és az étkeztetés lehetőségét ezekben az esetekben június 26-ig biztosítjuk.
Mivel tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de a hagyományostól eltérő módon, kisebb létszám mellett, kisebb csoportokban, akár osztályonként megengedett az ünneplés, ezek megszervezéséről a későbbiekben tájékoztatom Önöket.

Szülői feladataik ellátásához további sok-sok erőt, kitartást, de mindenek előtt jó egészséget kívánok Önöknek!

Budapest, 2020. 05. 23.

Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share

Igazgatói utasítás egyéni munkarendben tanulók számára

Igazgatói utasítás egyéni munkarendben tanulók számára a 2019/2020-as tanévi osztályozó vizsgákról.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkár Maruzsa Zoltán 2020. május 15.-én kelt osztályozóvizsgák megszervezése, a tanév lezárása az egyéni tanulói munkarendben tanulók esetében tárgyú levele szerint:

Az „osztályozóvizsga egy adott időpontban egy tanulót és alacsony számú pedagógust érint majd, a vizsgáztatás nem minősül az iskolaépület egy időben történő, tömeges oktatási célú használatának, így indokolt esetekben a személyes találkozó, konzultáció, vizsga — a megfelelő óvintézkedések mellett — az intézményben is lebonyolítható.”

Fentiek értelmében a járványügyi helyzetre való tekintettel a biztonsági higiéniás előírások betartásával intézményünkben a tanév végi osztályozó vizsgákat megtartjuk.

Időpontja: 2020. június 15. 9 óra

Helyszíne: a SOFI Kondor Béla sétány 4. sz. épülete.

Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share

Végleges felvételi jegyzék (hivatalos végeredmény)

Tisztelt Szülők!

Itt találhatják a Készségfejlesztő Iskola 9. osztályába felvett tanulók listáját az OM azonosítójuk alapján.

Itt pedig a Szakiskola 9. osztályába felvett tanulók listáját az OM azonosítójuk alapján.

A felvételről a hivatalos értesítések postázása folyamatban.

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre.

Kérjük Önöket, hogy a beiratkozás pontos időpontjáról honlapunkon, vagy a 290-8919-es telefonszámon tájékozódjanak 2020. június 10-től!

Üdvözlettel:

SOFI

Megosztás ezzel:
Share

Tájékoztatás szülőknek

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Az alábbi tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A teljes levél itt olvasható.

Megosztás ezzel:
Share

Iskolai, óvodai beiratkozással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Az általános iskolai és óvodai felvétel intézményünkbe érvényes szakértői bizottsági szakvéleménnyel történik. Az ügyintézés folyamatos, nem időponthoz kötött és a járványügyi vészhelyzet miatt személyes kapcsolat nélkül online történik.

Kérjük keressenek minket a bp18sofi@gmail.com elérhetőségen egész nap, illetve a honlapon megadott telefonszámainkon  munkanapokon 08.00 és 10.00 között.

Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share

Tájékoztatás III.

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Intézményünk távoktatással, digitális oktatással folytatja nevelő-oktató munkáját a következő hetekben, esetleg hónapokban. Számos érdekes, új feladattal készülnek pedagógusaink és asszisztenseink. Gyermekeik az osztályfőnököktől, csoportvezetőktől kapják meg a tananyagot, feladatokat amelyeket naponta kell majd elvégezniük. Az elvégzett feladatokat vissza kell juttatni a kért időpontra. Osztályzatot, vagy értékelést kapnak munkájukra a tanulók.

A részletesebb információkat a csoportvezetőktől, osztályfőnököktől kapják. A tanulás, foglalkoztatás továbbra is minden gyermek és tanuló számára kötelező. Ha nem tudunk értékelni a feladatvégzés elmaradása miatt, az következményekkel járhat. Az iskolapszichológussal történő konzultáció, támogatás  ebben az időszakban is lehetséges személyes egyeztetés után.

Ha segítségre van szükségük, keressenek minket telefonon, e-mail-ben!

A gyermekek és tanulók fejlődése érdekében elengedhetetlen a szoros együttműködésük a pedagógus kollégákkal, melyet ezúton is köszönünk.

Tisztelettel:
Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share