Szülőklub

Üdvözöljük Önöket a Szülők Klubja oldalán. Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk!

Az Életjel Alapítvány 1996-ban jött létre, szülői kezdeményezéssel, a XVIII. Kerületi SOFI tanulóinak megsegítésére. Már a kezdetektől felmerült a szülők részéről egy jogos igény, hogy szervezzünk klubot azoknak a szülőknek, akik sérült gyermeket nevelnek.
Tapasztaltunk szerint a szülők számára nagy segítséget jelent, ha a fogyatékkal élő gyermeke nevelésével kapcsolatos gondjaikat, örömeiket, eredményeiket szülőtársaikkal megbeszélhetik, szakemberektől segítséget kapnak a tanulók életvezetési, egészségügyi, gyermekvédelmi, munkába állással kapcsolatos és egyéb kérdésekben.
A szülők mellett a résztvevő pedagógusok, óvodapedagógusok is sok hasznos ismeretet szereznek a klub foglalkozásain, melyet a fogyatékos gyermekek fejlesztésével kapcsolatban hatékonyan felhasználnak.
Alapítványunk a klub működtetése mellett gondot fordít az intézményben tanuló gyermekek optimális fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek javítására. A szülők nagy örömmel fogadták, hogy az Életjel Alapítvány 2014. évben Snoezelen terápiás szobát alakított ki a Sofi-liget iskolaépületben, autista gyermekek fejlesztése céljából A “Csoda-kuckó” 100 %-os kihasználással működik, mert szinte minden tanulócsoport folyamatosan igénybe veszi a különleges fejlesztési lehetőséget.

Olyan aktív szülői közösség létrehozása, amelynek tagjai elfogadják egymás helyzetét, értik és megértik gyermekük nehézségeit, így maguk is elfogadóbbá tudnak válni saját élethelyzetüket illetően, és biztosabban gyakorolva érdekérvényesítő képességüket, szülői szerepüket, partnerként tudnak részt venni a gyermekekért folyó munkánkban
Lehetőség biztosítása közösségi találkozókra, szabadidős programokra, információgyűjtésre – és cserére (aktív, online szülőfórum)
Problémakezelés, konfliktus-megbeszélés, tanácsadás
Az utazó gyógypedagógusi hálózat által ellátott gyermekek szüleinek bevonása közösségünkbe, helyzetük segítése
Annak tudatosítása a szülőkben, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, más szülőktől és szakembereinktől is várhatnak megértést és tanácsokat
A formális keretek mellett egy másfajta, kötetlenebb lehetőség biztosítása az intézményünkkel és az itt dolgozó szakemberekkel való találkozásra
tanácsadás hozzáértő szakemberek – gyermekorvos, pszichológus, mentálhigiéniai szakember, Salva Vita Alapítvány munkatársainak bevonásával, lehetőség biztosítása nevelési és egyéb kérdések megbeszélésére, irányított életvezetésre
Az Életjel Alapítvány Tajó táborhelyének bemutatása, ahol az intézmény tanulói a szorgalmi időben és nyári szünidőben felejthetetlen napokat töltenek el
Szülőklub vezetője: Turcsányi Erzsébet pedagógus

A Szülők klubja Önökért jött létre, és csak az Önök közreműködésével tud hatékonyan működni. Kérem, látogassanak el programjainkra. Várjuk Önöket szeretettel!

1. Gyógytornász tájékoztatása az egészséges testmozgásról, tartászavarokról
Tapasztalható, hogy a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok körében még több a hanyag tartású, különböző mozgászavarral küszködő gyermek. A gyógytornász megfelelő információt biztosít arról, mit tehetnek a szülők annak érdekében, hogy a helyes testtartásra, egészséges testmozgásra neveljék gyermeküket, illetve tanácsot ad a problémák kiküszöbölésére

2. A szülőknek információk átadása, szolgáltatása az őket érintő rendeletekről, törvényekről, belső szabályozókról esetleges változásokról, szakemberek bevonásával
Segítségnyújtás a szülőknek a hivatalos ügyek intézésében (fogyatékossági járadék, leszázalékolás, rokkant nyugdíj és egyéb támogatások – pl. utazási támogatás – elintézésében, esetleg nyomtatványok beszerzésében és kitöltésében)

3. Iskolaorvos tájékoztatása a gyermekek fejlődésével, egészségügyi problémáival kapcsolatos kérdésekről. Az intézményben évek óta iskolaorvos kíséri figyelemmel a gyermekek fejlődését. A foglalkozás során tájékoztatást nyújt a leggyakrabban előforduló egészségügyi kérdésekről

4. Munkába állással, foglalkoztatással kapcsolatos kérdések Nagy problémát jelent a szülők számára, hogy az intézmény elhagyását követően lehetőség szerint munkalehetőséghez jusson gyermekük. Ehhez kívánunk megfelelő tájékoztatást biztosítani munkaügyi szakember közreműködésével (XVIII. Kerületi Munkaügyi Központ)

5. Lakóotthonok működésével kapcsolatos tájékoztató Több éve felvetődő probléma a szülők részéről, milyen lehetőséget tudnak majd biztosítani gyermeküknek a későbbiek során a tartós elhelyezéshez. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azoknak a lakóotthonoknak a bemutatásával, ahol jó gyakorlat tapasztalható, illetve a foglalkozások befejezése alkalmával személyes látogatást teszünk a Márton Lakóotthonban (Nyúl köszség)

6. A kozmetikus válaszol – higiéniai kérdések Az előző évi program keretében számos szülő kérte az ismételt tanácsadást, melyet a 2016/17. évi szülőklubon szeretnénk megismételni.

7. Záró program: látogatás a Márton Lakóotthonban (Nyúl község)
Egy alkalommal az Életjel Alapítvány Tajó táborhelyén kertépítésre, szabadidős program lebonyolítására kerül sor, melyen a szülők, tanulók valamint az iskola pedagógusai vesznek részt.

A rendezvény helyszíne: XVIII. ker. SOFI (1181 Budapest, Kondor Béla st.15.)
Időpontja: havi rendszerességgel, minden hónap első keddjén, du. 16.30 órai kezdettel

További információ az Életjel Alapítvány honlapján

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.