Autista csoportok

Iskolánk lassan 25 éve foglalkozik autizmussal élő értelmileg sérült gyermekek nevelésével, oktatásával. Intézményünkben 3 vegyes életkorú csoportban tanulnak a gyermekek. Tanulóink összetétele heterogén. A spektrum széles skáláján elhelyezkedő autizmussal élő gyermekek alkotják a csoportokat.

A gyermekek ellátása autizmus specifikus, egyéni képességeiknek és haladási ütemüknek megfelelően történik. Minden tanuló fejlesztése komplex személyiségfejlesztés keretében valósul meg az egyénre szabott pedagógiai munka során. A kognitív készségek fejlesztése mellett, kiemelt fontossággal kezeljük a szociális és kommunikációs deficit kompenzálását, az önellátás és szabadidős készségek, motorikus funkciók fejlesztését. Mindehhez specifikus fejlesztő eszközök állnak a pedagógusok rendelkezésére.

A csoportszobák tágasak, világosak és közvetlen kertkapcsolatosak. Gondosan megtervezett környezetet biztosítunk a tanulóink számára, gondot fordítva a tér és az idő megfelelő szervezésére, vizuális szemléltetésére.

Természetesnek vesszük, hogy az autista tanulóink az iskolai közös rendezvényein és az iskolán kívül szervezett programokon részt vegyenek a gyermekek állapotától függően.

Tanulóink szükség szerint logopédiai, gyógytestnevelési ellátásban is részesülhetnek. Heti rendszerességgel úszás oktatáson vehetnek részt.

A szülők számára törekszünk segítséget nyújtani olyan otthoni és családon kívüli nevelési helyzetek megoldására, mint az önálló tevékenykedésre való szoktatás, önkiszolgálással kapcsolatos készségek kialakítása, változások elfogadtatása, a társas viselkedés szabályainak tanítása, súlyos viselkedésproblémák (agresszió, autoagresszió) kezelése.

Minden nevelő, oktató tevékenységünk célja, hogy a szülőkkel együttműködve autista tanulóink készségeit, képességeit sérülés specifikusságuknak megfelelően a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztassuk.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.