Szakiskola

A fiatalok munkanélkülisége ellen az egyik lehetséges eszköz az iskolázottság, a szakképesítés megszerzése.

okjA tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a Szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési–oktatási intézmény. A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Differenciált segítséget nyújt a szakma tanulásához, az adott munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátításához. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi, pontos munkavégzésre nevelés. Felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra, a tanulók társadalmi beilleszkedésére. Fontos törekvésünk, hogy az Szakiskola felkészítő, nevelő-oktató munkája összhangban legyen a munkaerő–piaci igényekkel és követelményekkel. A tudásalapú társadalom új kihívásokat, elvárásokat jelent intézményünk számára is.

A lehetőségekhez képest minden felvett tanulónk számára szakmát, megélhetést jelentő szakképesítést kívánunk biztosítani. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Eltökélt szándékunk, hogy tanulóink olyan tudásra, erkölcsi normákra tegyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a munkahelyen való beilleszkedésre, a közösségi életre, ahol alkalmazni tudják a kulturált viselkedés szabályait. Képesek legyenek érdekeik érvényesítésére, eredménnyel, sikeresen helyezkedjenek el szakmájukban.

Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés

OKJ-száma: 31 346 02

Szakiskolánkban a 8. osztály és az 1 éves előkészítő osztály elvégzése után kezdődik a 2 éves számítógépes adatrögzítő szakmai képzés. A számítógépes adatrögzítő részszakképesítés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.