Óvodai csoportok

1995 óta működik óvodai csoport intézményünkben. Két vegyes életkorú csoportba értelmileg sérült, illetve autizmus spektrumzavarral és társult értelmi sérüléssel élő gyermekek járnak. A csoportjaink iskolarendszerben működnek, az iskola életét követik.

Óvodánk feladata, hogy a gyermekek fogyatékosságából eredő hátrányokat csökkentse, segítse a gyermekek beilleszkedését a szűkebb és tágabb környezetükbe.

A gyermekek számára csoportos és egyéni foglalkozásokat biztosítunk. Az optimális fejlesztés érdekében a pihenésre, nyugodt étkezésre, tisztálkodásra, az önállóságra nevelésre megfelelő arányban biztosítunk időt. Autizmus specifikus nevelésben részesülőknek strukturált tevékenységi formák segítségével igyekszünk képességeikhez mérten a maximális fejlődési lehetőséget biztosítani.

A délelőtt folyamán a gyermekek az alábbi foglalkozásokon vesznek részt:

  • Anyanyelv- és kommunikációfejlesztés
  • Önkiszolgálásra nevelés
  • Mozgásfejlesztés
  • Játékra nevelés
  • Vizuomotoros készség fejlesztése
  • Zenei nevelés alapjai

Törekszünk a szülőkkel szorosan együttműködve gondoskodni az egyéni képességek és az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével a harmonikus személyiségfejlődésről.

Jól felszerelt óvodánkban a gyerekeket szeretetteljes, sok segítséget nyújtó családias légkör fogadja egész évben, ahol minden a gyermekek érdekét szolgálja.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.