Múzeumpedagógia

A Tomory Lajos Múzeum múzeumpedagógusaival már 7 éve működik együtt iskolánk.

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény majd két évtizede – a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez igazodva hol gyorsabb, hol lassúbb lépésekben – igyekszik nyilvánosságra hozni és a legszélesebb körben, óvodástól nyugdíjasig mindenkivel megismertetni a több mint 100 éve önálló település lakóinak egykori és közelmúltbeli életét, a magyar történelmi múlt sorsfordító korszakait.

A TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR „Múzeumok Mindenkinek program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázat révén lelkes munkatársaik nagy segítséget kaptak felemelő, de a korábbi pénzhiány miatt gyakran csak töredékesen megvalósuló munkájukhoz.
A 2010-ben elnyert 7 millió 450 ezer forint lehetőséget adott arra, hogy a 2010/2011-es tanévben öt kerületi iskolával együttműködve megvalósítsuk a „Körülöttünk forog a világ – Összefogással múltunk értékeinek megismertetéséért” című, a nagy múzeumok színvonalát idéző múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot.

A gyűjtemény munkatársai korábban is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy kiállításaikhoz élményszerű múzeumi foglalkozásokat kínáljanak minden korosztály számára. Eddig az aktuális kiállításhoz általában egyfajta, egyetlen alkalomra szóló programot állítottak össze, bár azt sok esetben a programra jelentkező diákcsoport életkorának, esetleges speciális igényeinek figyelembe vételével tartalmában, hosszában módosítottuk, finomra hangoltuk. A most megvalósuló fejlesztés révén többféle tevékenység, egymáshoz illeszkedő modulok, foglalkoztató füzetek stb. kidolgozására és megvalósítására nyílt lehetőség.

Ebben a programsorozatban a “többségi iskolákkal” együtt veszünk részt: Bókai Árpád Általános Iskola, Eötvös Lóránt Általános Iskola, Csontváry Koszta Tivadar Általános és Alternatív Iskola, Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és a XVIII. kerületi SOFI Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI.

Jelenleg a ” Körülöttünk forog a világ – Élet a lakótelepen – Másképp” speciális múzeumpedagógiai foglalkozásokon tevékenykedhetnek  a SOFI 8. b. osztályos tanulói.

Eddig megismerkedtek :
– a kerület telepeinek történetével, életével,
– saját készítésű makettekkel,
– régi játékokkal,
– oktatás történetével, eszközeivel,
– régi ruhadarabokkal, használatukkal, nyakkendőkötéssel,
– szövés – fonás, mosás – vasalás régi eszközeit kipróbálhatták,
– szalagos magnó használatával, s a szórakozás egyéb formáival,
– konyha régi eszközeivel, tartósítási módokkal, fűszernövényekkel.

A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap a  megbeszélésből, megfigyelésből kiinduló, a diákok fantáziáját megmozgató kreatív alkotás: rajzolás, plasztikázás, makettezés.

Legutóbb ” Lakásprojekt” című foglalkozás sorozat keretén belül minden tanuló saját ” dobozlakást” készített el, tapétától- bútorokig mindent maguk terveztek és készítettek.

A TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR ” Ezerarcú Világ”  Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel pályázat keretében már hagyományos az “adventi” és a “húsvéti játszóház”, melyet a kerület múeumpedagógusai közreműködésével, Rozgonyi Sarolta vezetésével rendezünk meg a SOFI- ban , a felső tagozatos és szakiskolai osztályok tanulóival, (kb. 100 fő). Hangulatos citera zene, éneklés, hagyományok felelevenítése, művészeti alkotások elemzése, kreatív ajándék készítés a progam.

Vályiné Orbán Dóra

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.