Süni-óra

2018. szeptemberében, egy különleges vendég érkezett az alsó tagozatos gyermekekhez, egy süni. Minden alsós osztályba ellátogatott  gondozójával és egy különleges környezetismeret órát tartottak meg együtt. A gyermekek megismerkedhettek a süni életével, hol él, mit szeret enni, hogyan vigyáz magára. Most már minden gyermek tudja, hogy ha találkozik egy sünnel, biztosan tejjel nem fogja megkínálni, hiszen attól beteg lesz szegény. Az óra végén minden kisgyermek asztalán sétált egy keveset és minden gyermek óvatosan megsimogathatta.
Nagyon érdekes élmény volt ez az óra kicsiknek is és felnőtteknek egyaránt.

Tóthné Pósán Ildikó

Megosztás ezzel:
Share

Tankerületi  gyógypedagógiai szakmai nap a SOFI-ban

Intézményünk 3. alkalommal szervezte meg a Külső-Pesti Tankerület gyógypedagógiai szakmai napját 2018. 10.26-án.

Az esemény beszámolójában alább az intézményvezető Pál-Horváth Rita megnyitó beszédét és a programot és olvaashatják az érdeklődők.

Külső-Pesti Tankerület
gyógypedagógiai szakmai napja
2018. október  26.
Kondor Béla Közösségi Ház

Program:

8.00-8.30 Regisztráció

8.30-8.40
Köszöntő Juhászné Barka Beatrix Külső-Pesti Tankerületi Központ tanügy-igazgatási osztályvezető
8.40-8.50
Köszöntő Pál-Horváth Rita XVIII. Kerületi SOFI intézményvezetője

Előadások
8.50-9.20
Horváth Péter László tanársegéd, doktorjelölt ELTE BGGYK  Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
Könnyen érthető kommunikáció

9.20-9.50
Borsos Zsófia pszichológus  ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Együttműködés a családdal autizmus spektrum zavar esetén.
9.50-10.00
Kérdések és válaszok

10.00-10.30 Szünet

10.30-11.00
Aknai Dóra Orsolya gyógypedagógus
A gyógypedagógiai gyakorlatban használható  IKT  eszközök,  lehetőségek.
11.00-11.10
Kérdések és válaszok

11.10-11.40
Fenyődi Andrea  szerkesztő  Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési Igazgatóság Tananyagfejlesztő Központ – Új SNI tankönyvek és segédanyagok

11.40-12.10
Zsombori Balázs informatikus
A VERBALIO  kommunikációt segítő szoftverek használata a gyógypedagógiai gyakorlatban.
12.10-12.20
Kérdések és válaszok

12.20-12.40  Szünet

12.40- 14.00
Műhelymunkák

Pál-Horváth Rita megnyitó beszéde:

Tisztelt Osztályvezető Asszony, Tisztelt Intézményvezetők, Intézményvezető-helyettes és Intézményegység-vezető Kollégák, Tisztelt  Gyógypedagógus, Pedagógus, Iskolapszichológus és Gyógypedagógiai Asszisztens Munkatársak!

Sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt a Külső-Pesti Tankerület gyógypedagógiai szakmai napján.

Ebben a naptári évben másodszor találkozhatunk szakmai látókörünk, ismereteink bővítésére és az intézményközi kapcsolatok építésére.

Talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy az összetett,  folytonos szakmai megújulást igénylő gyógypedagógiai tevékenységünk végzéséhez akár két-három havonként  is szívesen fogadnánk a különböző konferenciákat és a segítő, támogató, tudás és tapasztalatmegosztó műhelymunkákat. Legutóbb áprilisban találkoztunk.

A tankerület közvetítésével a Klebelsberg Központhoz pályáztam a rendezvény megszervezésének támogatásáért. A pályázat elbírálása sikert hozott, így lehetővé vált, hogy a Kondor Béla Közösségi Ház ismét helyet biztosítson számunkra, és ismét együtt hallgathassunk tudásunkat megújító, bővítő, a közös szakmai fejlődést támogató előadásokat, és már most a tanév első hónapjaiban legyen mód a különböző gyógypedagógiai területeken dolgozó kollégák konzultációjára, együttes gondolkodására.

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” írja Eötvös Loránd. Kifejezetten érvényes ez a szerteágazó, minden SNI gyermekhez, tanulóhoz külön utakat kereső kreatív gyógypedagógiai tevékenységünkre.

A gyorsan fejlődő szakmánkban számos új terület kerülhet az érdeklődési körünkbe. Mi pedig válogathatunk.

Ki ne szeretné például, ha hatékonyabban tudna kommunikálni, és az általa közölni kívánt tartalmak könnyen érthetőek lennének mások számára? Hogyan függhet ez össze a gyógypedagógiai tevékenységgel, az akadályozott emberek önrendelkezési jogával, a szülőkkel történő kommunikációval, vagy akár az intézményi házirenddel? A mai napon útmutatást kapunk Horváth Péter Lászlótól, az ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézetének munkatársától, aki nagy tapasztalattal bír ezen a területen. Bevallom, nekem is ő volt az egyik tanítómesterem, amikor tanítva tanulva együtt  vezettünk egy kurzust.

Ki ne élte volna már meg közülünk, hogy bármilyen hatékonyan, asszertíven  is igyekszik egy-egy szülővel, családdal kommunikálni, nehezebben tudja a gyógypedagógiai neveléshez elengedhetetlen együttműködést kialakítani. Különös nehézséget okozhat a neurotipikustól lényegesen eltérő autizmus spektrumzavarral  élő gyermekek szüleivel való együttműködés a család extrém terhei miatt.

Borsos Zsófia az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai intézetének pszichológusaként vezet tovább minket ezen a területen korszerű szemlélettel és kutatásokon alapuló tapasztalatokkal.

Az áprilisi szakmai napunkon is több előadó meghívásával igyekeztünk a korszerű IKT-val támogatott gyógypedagógiai nevelési-oktatási gyakorlatot bemutatni. Több kollégánk járt ebben a témában  tankerületi konferencián is.

Aknai Dórát talán többen is ismerik a hallgatóságból. A Várpalotán utazó gyógypedagógusként dolgozó kolléga önmagát az IKT-val segített tanítás-tanulás szerelmeseként mutatja be blogján. Teszi ezt leginkább az SNI gyerekek, tanulók fejlesztésére fókuszálva. Tudásának, gyakorlatának elemei olvashatóak  blogján is, de munkatársaim javaslatára meghívtam a mai napra hozzánk. Én is kitűntetett érdeklődéssel várom előadását.

Gyakorlati munkánkban mindannyian tapasztaljuk a tantervi változásokhoz nem igazodó, régi, elavult tankönyvek hátrányait. Megsokszorozva erőinket készülünk egy-egy tanórára, az alapvető segítségünkre álló eszközök nélkül. Jó híreim vannak: Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési Tankönyvfejlesztési Központjának munkatársaival új tankönyvek, útmutatók, segédletek készülnek. A korszerű, okos eszközökön is használható tanulást támogató fejlesztésekről Fenyődi Andrea szerkesztő asszony tájékoztat majd bennünket.

A kommunikáció könnyen érthető formájáról hallhatunk az első előadásban, és a verbális kommunikáció nehezítettségével, vagy hiányával élő emberek számára létrehozott Verbalio szoftvercsaláddal ismerkedhetünk meg a fejlesztő Zsombori Balázs záró előadásában. A szoftvereket életkortól függetlenül használhatják mindazok, akiknek beszédfejlődése nem indult be, vagy elakadt, illetve akik betegség, vagy trauma következtében vesztették el beszédkészségüket. Nem kívánom reklámozni a termékeket,  megteszi ezt majd a fejlesztő. Csak annyit mondhatok, hogy az én telefonomon már fut a program, és sikerrel használom is az óráimon.

Bízom benne, hogy az előadások gyakorlati szempontból is korszerű, értékes tartalmai feltöltenek minket.

Hagyománnyá vált, hogy a különböző gyógypedagógiai területeken tevékenykedő munkatársaink  kapcsolatot építve osztják meg tapasztalataikat a különböző műhelymunkákban.

Hadd köszönjem meg munkaközösség-vezető kollégáimnak, hogy házigazdaként, koordinátorként már harmadik alkalommal gondozzák az ellátásorientált szakmai csapatok munkáját.

Ebben a tanévben először köszönthetjük a XX. kerületi Benedek EGYMI több munkatársát is a műhelyekben.

Erre az alkalomra a munkát a szakmai kapcsolatok fenntartására, további építésére terveztük.

Kivételt képez a gyógypedagógiai asszisztensek műhelye.

Kedves gyógypedagógiai asszisztens kollégák! Munkánkat láthatatlan angyalként segítő, támogató nélkülözhetetlen munkatársaink. Hadd osszam meg személyes élményemet veletek. Hallgatókat fogadva gyakorló gyógypedagógusként többször vállaltam asszisztensi feladatokat akkor, amikor a hallgató tanított. Sokszor egész napra vállaltam a szerepet. Meg kell vallanom, mindig fáradtabban, teljesen kimerülve támolyogtam haza a folyamatos figyelő jelenléttől. Attól, hogy egyaránt figyelnem kellett a 8-9 gyermek rezdülése mellett a gyógypedagógusi szándékot, valamint  a feladatokban való észrevétlen segítségnyújtás lehetőségét is.

Megtanultam mélységesen tisztelni a munkátokat, elismerni az extrém terheket.

Ez a tapasztalat, és az, hogy látom lelkiismeretes, intenzív és áldozatos tevékenységeteket késztetett arra, hogy Brunner Zsanettet, intézményünk iskolapszichológusát megkeressem azzal az ötlettel, hogy  kitalálna-e, és vezetne-e egy tréning jellegű programot a számotokra. Csillogó szemekkel igent mondott. És igent mondott a megkeresésünkre a Farkas Júlia iskolapszichológus a Móra EGYMI-ből. A két  tankerületi  intézmény iskolapszichológusa tehát kapcsolatot épített egymással, együttműködve dolgozott az asszisztens kollégáink programján.

Fogadjátok szeretettel a tartalmas közös foglalkozást kedves segítőink!

Tartalmas, tudásszerzésben gazdag, kapcsolatot építő, ápoló, és együtt lenni jó napot kívánok mindannyiunknak!

Megosztás ezzel:
Share

Intézményünk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet

Csík Árpádné a SOFI Életjel Alapítványának leköszönő vezetőjének, és számos kolléga  munkájának eredményeként  2018. október 13-án óriási büszkeséggel vehettem át az Örökös Ökoiskola címet László Tibor Zoltántól, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkárától. Az ünnepélyes címkiosztóra az Agrárminisztériumban került sor az  Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Agrárminisztérium és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete rendezésében.

Az Ökoiskola Cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezeti és az  egészségneveléssel.

2017-től  több mint ezer intézmény hordozza az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola Címet az ország minden pontján. Ebben az évben további 58 intézmény nyerte el a rangos címet, köztük egy sikeres pályázattal intézményünk is.

Nincs olyan nap, amikor ne hallanánk a környezeti változások okozta  tragádiákról, az emberi tevékenységek okozta káros környezeti hatásokról. Szeméthegyek alakulnak a városaink, falvaink mentén, az erdőkben, egyre kevesebb az egészséges élettér a növények, az állatok és az ember számára is. Városaink levegője, vizeink jó része szennyezett. Aszályok, vagy éppen özönvíz sújtja a mezőgazdaságot világszerte, így hazánkban is. A megváltozott környezetben az emberi egészség is esendőbb lett.

A természeti környezetért történő  felelősségvállalásra, a fenntartható ökológiai környezetért való cselekvésre, az egészséges életmódra  nevelés alapvető célja intézményünknek. Számos akcióval, folyamatos, a mindennapi életben megvalósuló tevékenységgel, életmódtáborral valósítjuk meg feladatainkat.

A cím elnyerésével további erőt és ösztönzést kaptunk a gyermekek, tanulók és felnőttek által egyaránt kedvelt tevékenységekhez.

Ebben a  tanévben például lesz témanapunk a Föld, mint bolygó, és Méhek címmel, lesz egészségnapunk és  több sport akciónk is. A Készségfejlesztő Iskola tanulói folyamatosan ápolják majd a kertjeinket, és folytatjuk a “fogadd örökbe az udvar egy részét” programjukat.

E.R. Hauschka gondolata vezet minket tovább: „Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínűleg tőlünk remél egyet-mást.”

2018.10.22. Pál-Horváth Rita intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share

Látogatás a Vakok iskolájában

Október 16-án, kedden, meglátogattuk a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthonát Zuglóban.

A 11/b és a 12/a osztályokkal mentünk Klenk Eszter gyógypedagógiai asszisztens kíséretében. Az iskolájukban van OKJ-s és Készségfejlesztő tagozat is. Agyagozást, szövött tárgy készítést valamint kosárfonást tanulnak, és aki ügyes, az eljut az OKJ-s vizsgáig is ezekből a szakmákból.

Készségfejlesztő szinten agyagozást, szövést, nemezelést oktatnak a látássérült-vak fiataloknak.
A SOFI-s diákjaink láthatóan-hallhatóan jól érezték magukat, különösen élvezték, hogy látássérült társaikkal kommunikálhatnak a lehetséges módokon.

A fogadó gyógypedagógus kolléganőnk felkínálta, hogy a jövőben érzékenyítő tréninget tarthatnának a SOFI-s tanulók számára.

Harmadás Anita gyógypedagógus

Megosztás ezzel:
Share

A 4. osztály kirándulása Tajón

Sajnos búcsúzni kényszerül a két 4. osztály szeretett Margó néninktől (megkezdi lassacskán nyugdíjas éveit). Ebből kifolyólag egy utolsó közös kirándulásra invitáltuk Tajóra, ahová már egy ideje szeretett volna velünk eljutni. Szeptember 13-án reggel indultunk. Első állomásunk Kecskeméten a Planetáriumba vezetett, ahol 1 órás betekintést kaphattunk az égitestek mozgásába, megnézhettük az Északi Sarkot, a Föld mozgását is prezentálták nekünk. Pillanatok alatt váltakozott nappal és éjszaka. 3 dimenziós szemüvegen keresztül is csodálhattuk a bolygókat, csillagokat, csillagképeket. Érdekességként lézervetítéssel zárult a programunk. Megszemlélhettünk egy rakétakilövést is. Ámulva figyelték a gyerekek az eseményeket és igyekeztek részt venni az interaktív foglalkozásban.

Második állomásunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely volt. Két nagyon kedves hölgy segítségével különböző tárgyakat és süniket készíthettünk agyagból, melyeket el is hozhattunk emlékbe. Az iskolánk kemencéjében szeretnénk száradás után kiégetni. Ez a két programunk az Életjel Alapítvány jóvoltából ingyenes lett. Kecskeméten sétáltunk a városban, megnéztük a Cifra palotát és megkóstoltuk a közelében található cukrászdában a finom fagyijukat. Este alapítványunk nyaralójában Tajón aludtunk. Másnap reggel tábortüzet gyújtottunk, szalonnát, kolbászt, virslit sütöttünk, játszottunk az udvaron, majd egy finom pizza után elindultunk vissza az iskolába.

Mozgalmas és tartalmas két napon vagyunk túl. Szívesen visszamennénk…

Sziráné Szabó Krisztina

Megosztás ezzel:
Share

Értekezlet az integráló intézmények számára

2018. szeptember 26-án az integráló intézmények számára értekezletet szerveztünk.

Az értekezlet témái voltak:

1. Törvényi változások az SNI gyermekek ellátásával kapcsolatosan.
2. A kerületi utazó gyógypedagógusi hálózat működése.
3. Intézményi feladatok az SNI gyermekek ellátásával kapcsolatosan.
4. Kerekasztal beszélgetés az SNI gyermekek ellátásáról.

A kerekasztal beszélgetés kapcsán sikerült megismerkednem a pedagógusok által tapasztalt problémákkal és megoldási lehetőségeket kerestünk közösen.

Az értekezlet anyagai ide kattintva tömörítve letölthetőek.

Beszámolót készítette:
Solymosi Erika (Budapest, XVIII. Kerületi SOFI utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység-vezető)

Megosztás ezzel:
Share

Csapatépítő nap – utazó gyógypedagógusi hálózat

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Intézménye 2018. szeptember 27-én tanítás nélküli munkanapot tartott, melynek keretében minden munkaközösség csapatépítő napon vett részt. Az utazó gyógypedagógusi hálózat a napját a 1091. Budapest, Ernő u. 36. szám alatti vetélkedő szobában kezdte. A vetélkedő 3-4 fős csoportok között zajlott. Megtudhattuk többek között, hogy mennyire ismerjük Budapest nevezetességeit, az édességek márkáit, és milyen ügyesen tudunk betűkből keresztneveket kirakni. A vidám, nevetéssel teli versenyzés után a Kálvin térnél, a Baross utcában található Nem adom fel Premier Kultcafe-ban ettünk, ittunk finomakat a sérült felnőttek által készített ételekből, italokból.

Megosztás ezzel:
Share

2018 Tökmagavató :)

Új tanév, új élmények, új kicsi elsősök. Az idei tanévben is, mint immár hagyománnyá válva,  2018.09.10-én megtartottuk a Tökmagavatónkat. 10 új kis első osztályos gyermeket avattunk igazi nagy SOFI-s tanulóvá. Az ünnepségen a 4a – 4/b tanulói csengő műsorral és énekkel kedveskedtek  a kicsinyeknek.
Közös éneklés után átadásra kerültek a Tökmag-érmek és a Sofi-s pólók.
Ezután átsétáltunk a sportpályára, ahol egy nagyon vidám vegyes életkorú sorversenyre került sor. Minden gyermek nagyon lelkesen és vidáman szaladt, ugrott, rollerezett. Az avató végén pedig egy nagyot táncoltunk és egy nagy vonatozással suhogtunk vissza a tantermekbe…

Megosztás ezzel:
Share