A Külső-Pesti Tankerület II. Szakmai Napja

Intézményünk szervezésében immár második alkalommal került megrendezésre a Külső-Pesti Tankerület gyógypedagógiai szakmai napja 2018. április 04-én a Kondor Béla Közösségi Házban.

Intézményi hagyományt szeretnénk folytatni akkor, amikor példaként a 2013. évet megelőzően megszervezett rendezvényeket vettük alapul. Ebben az időben a XVIII. Kerületi SOFI logopédiai szakszolgálati műhelye országszerte híres konferenciákat szervezett. Ennek a hagyománynak a mintájára az elmúlt tanévben először, ha nem is az országra, de a tankerületre szóló, és több gyógypedagógiai területre is fókuszáló szakmai napot szerveztünk.

Fontos volt számunkra, hogy a XIX. és a XX. kerület nagy múltú, elismert és sikeres intézményeivel szorosabbá fűzzük az amúgy is meglévő szakmai kapcsolatainkat, és hogy közösen képviseljük a gyermekek, tanulók és intézményeink érdekeit.

Az is hangsúlyozódott, hogy egymás munkáját, szakmai eredményeit, nehézségeit, azok megoldásait megismerve, egymást támogatva hatékonyabbak lehessünk hivatásunkban.

Tapasztalva, hogy az előző tanév szakmai épülésünket és a kapcsolatfelvételt egyszerre támogató szakmai napja sikeresnek bizonyult, ebben a tanévben ismételten szerveztünk egy alkalmat a közös fejlődésre, együttes gondolkodásra.

Tudjuk, hogy a múlt század elején méltán világhírű magyar gyógypedagógiának máig is releváns módszerei, eljárásai vannak. Ezeket jól megtanultuk, következetesen alkalmazzuk.

Látjuk azonban, hogy új és új szakmai kihívásokkal találkozunk nap mint nap a hivatásunkat gyakorolva.

Számos kérdést fogalmazhatunk meg, és behelyezhetjük őket az érdeklődésünk fókuszába, valamint az egész pályánkat átívelő tanulási céljaink sorába.

1.       Miként fejleszthetjük a gyógypedagógia diagnosztikus értékelési gyakorlatunkat? Vagyis miként tudunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számára egyénileg meghatározott, valódi igényekre alapuló és hatékony fejlesztést nyújtani? Mi az alapja az egyéni gyógypedagógiai fejlesztést tervező munkánknak? Milyen a mi diagnosztikus értékelési kultúránk?

Ezen kérdések megválaszolásában segítettek nekünk Galgóczy Anna, Kendeh-Kirchknopf Orsolya, Szabó Borbála, Szabó Mónika az ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, a Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI, valamint a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon gyógypedagógusai.

A Kendeh-Szabó bőrönddel érkeztek. Strukturált megfigyelési eljárást ismerhettünk meg előadásuk, és műhelymunkájuk nyomán, mely a gyógypedagógiai diagnosztika szolgálatába állítható.

2.       A szakértői bizottságok korszerűbb pszichometriai eszközökkel dolgoznak. Új eljárásokkal vizsgálják a nem beszélő tanítványainkat és az autizmus spektrumzavarral élő gyerekeinket is.  Számos meglepő eredményt olvashatunk a szakértői véleményekben. Vajon tudjuk-e értelmezni ezeket?

Dr. Csákvári Judit az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének adjunktusa tanított minket, amikor a WISC-IV gyermek intelligenciateszt gyógypedagógiai szempontú elemzését mutatta be.

3.       A figyelemhiányos hiperaktivitászavarról, vagyis az ADHD-ról sok fórumon hallunk napjainkban. Több tanítványunkat is érinti az egyre pontosabban diagnosztizálható állapot. Vajon mi az elérhető legkorszerűbb tudás 2018-ban az ADHD-ról? Mik a terápiás lehetőségek?

Két gyakorló szakembert Kis Dóra Saroltát és Fűz Angelikát sikerült megnyernünk a Vadaskert Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia dolgozói közül.  Az ADHD-ról és a terápia lehetőségeiről kaptunk tartalmas előadás keretében gyakorlatorientált ismereteket.

4.       Mi gyógypedagógusok a tanulás támogatásának hagyományos lehetőségeivel gyakorlottan élünk. Mindannyian szeretnénk azonban, ha gyermekeinket, unokáinkat korszerű, hatékony módszerekkel tanítanák az őket tanító pedagógusok. Ez az elvárás velünk szemben is. A sérülésspecifikus fejlesztés igénye azonban további kihívások elé állít minket gyógypedagógusokat. Hogyan motiváljunk, szemléltessünk minél eredményesebben? Miként adhatunk gyakorlatias, valóban a mindennapi élethez használható tudást? Miként támogathatjuk a kommunikációt azoknál a gyermekeknél, tanulóknál, akiknek erre szükségük van? Elképzeltük-e, hogy milyen életminőséget jelent a verbális kommunikáció súlyos akadályozottsága?  Miként segíthetnek a korszerű infokommunikációs, digitális eszközök?

Árgyelán Andrea, Kajári Mariann a XX. kerületi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény jó gyakorlatát hozták el számunkra, és az Interaktív tábla használata a tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása során címmel tartottak előadást.

Miksztai-Réthey Brigitta ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetéből talán mondható, hogy az ország legtájékozottabb szakembereként adott betekintést a Kommunikációt segítő szoftverek használatának lehetőségeiről a gyógypedagógiai gyakorlatban.

5.       A szexuális neveléssel kapcsolatos nézeteink nagyban függenek személyes neveltetésünktől, élethelyzeteinktől, beállítódásainktól. Ebben a tanévben számos kihívást kaptunk tanítványaink által a szexuális nevelési gyakorlatunk újragondolásához. A szülőktől kevésbé várhatjuk a megoldást, miközben a médiából kapnak tanítványaink válogatás nélküli  szexuális tartalmú információkat. Miként támogathatjuk tanítványaink egészséges személyiségfejlődését ezen a területen? Mikor, kinél, milyen formában kezdjünk el ezzel a területtel foglalkozni?

Dr. Szabó Ákosné professor emerita  az ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének oktatója segített minket az alapelvek átgondolásában a szakiskolai műhelymunkában is.

Előadásának címe: A szexuális nevelés az akadályozott gyermekek, tanulók köznevelési intézményében.

Az előadások elhangzása után hét műhelyben folytatódott tovább a tankerületi gyógypedagógusok együttműködését, a közös tapasztalatépítést, tapasztalatcserét támogató program.

  • Az alsó tagozaton tanító gyógypedagógusok szakmai műhelyében a XIX. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógus kollégái mutatták be a szabad tanulás módszerével folytatott gyakorlatukat.
  • A Kendeh-Szabó bőrönd használatának gyakorlatorientált bemutatása is külön műhelymunkában folytatódott.
  • Az autizmussal élő tanulókat ellátó gyógypedagógusoknak Varga Györgyi a XX. kerületi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola óvodai intézményegység-vezető gyógypedagógusa tartott prezentációt a promtról.
  • A felső tagozaton tanító gyógypedagógusok szakmai műhelyében az intézményben tanító gyógypedagógusok mutattak be kooperatív technikákat.
  • A napköziben dolgozó gyógypedagógusok műhelyében Kecskésné Kóti Gyöngyi a Józsefvárosi Egységes Módszertani Intézet és Általános Iskola gyógypedagógusa mutatta be tehetségápoló gyakorlatát.
  • A szakiskolai műhely Dr. Szabó Ákosnéval a szexuális nevelés alapelveiről gondolkodott tovább.
  • Az utazó gyógypedagógusok szakmai műhelyében a gyógypedagógiai diagnosztikai gyakorlatukat mutatták be a tankerületi gyógypedagógusok.

Tartalmas szakmai napot élhettünk meg, számos ismerettel, új szakmai kapcsolattal gazdagodva.

Az előadóink térítésmentesen, saját szabad idejüket feláldozva jöttek el hozzánk, szolgálva a gyógypedagógia ügyét, helybe hozva hozzánk a fejlődés lehetőségét. Hálásan köszönjük nekik!

  • A vendéglátást saját magunknak teremtettük meg igazi közösségként.
  • A Kodor Béla Közösségi Ház térítésmentesen adta helyiségeit.
  • Intézményünk Életjel Alapítványa támogatását ismét élvezhettük.

Budapest, 2018. 04. 15.

Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share
Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.