Tankerületi  gyógypedagógiai szakmai nap a SOFI-ban

Intézményünk 3. alkalommal szervezte meg a Külső-Pesti Tankerület gyógypedagógiai szakmai napját 2018. 10.26-án.

Az esemény beszámolójában alább az intézményvezető Pál-Horváth Rita megnyitó beszédét és a programot és olvaashatják az érdeklődők.

Külső-Pesti Tankerület
gyógypedagógiai szakmai napja
2018. október  26.
Kondor Béla Közösségi Ház

Program:

8.00-8.30 Regisztráció

8.30-8.40
Köszöntő Juhászné Barka Beatrix Külső-Pesti Tankerületi Központ tanügy-igazgatási osztályvezető
8.40-8.50
Köszöntő Pál-Horváth Rita XVIII. Kerületi SOFI intézményvezetője

Előadások
8.50-9.20
Horváth Péter László tanársegéd, doktorjelölt ELTE BGGYK  Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
Könnyen érthető kommunikáció

9.20-9.50
Borsos Zsófia pszichológus  ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Együttműködés a családdal autizmus spektrum zavar esetén.
9.50-10.00
Kérdések és válaszok

10.00-10.30 Szünet

10.30-11.00
Aknai Dóra Orsolya gyógypedagógus
A gyógypedagógiai gyakorlatban használható  IKT  eszközök,  lehetőségek.
11.00-11.10
Kérdések és válaszok

11.10-11.40
Fenyődi Andrea  szerkesztő  Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési Igazgatóság Tananyagfejlesztő Központ – Új SNI tankönyvek és segédanyagok

11.40-12.10
Zsombori Balázs informatikus
A VERBALIO  kommunikációt segítő szoftverek használata a gyógypedagógiai gyakorlatban.
12.10-12.20
Kérdések és válaszok

12.20-12.40  Szünet

12.40- 14.00
Műhelymunkák

Pál-Horváth Rita megnyitó beszéde:

Tisztelt Osztályvezető Asszony, Tisztelt Intézményvezetők, Intézményvezető-helyettes és Intézményegység-vezető Kollégák, Tisztelt  Gyógypedagógus, Pedagógus, Iskolapszichológus és Gyógypedagógiai Asszisztens Munkatársak!

Sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt a Külső-Pesti Tankerület gyógypedagógiai szakmai napján.

Ebben a naptári évben másodszor találkozhatunk szakmai látókörünk, ismereteink bővítésére és az intézményközi kapcsolatok építésére.

Talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy az összetett,  folytonos szakmai megújulást igénylő gyógypedagógiai tevékenységünk végzéséhez akár két-három havonként  is szívesen fogadnánk a különböző konferenciákat és a segítő, támogató, tudás és tapasztalatmegosztó műhelymunkákat. Legutóbb áprilisban találkoztunk.

A tankerület közvetítésével a Klebelsberg Központhoz pályáztam a rendezvény megszervezésének támogatásáért. A pályázat elbírálása sikert hozott, így lehetővé vált, hogy a Kondor Béla Közösségi Ház ismét helyet biztosítson számunkra, és ismét együtt hallgathassunk tudásunkat megújító, bővítő, a közös szakmai fejlődést támogató előadásokat, és már most a tanév első hónapjaiban legyen mód a különböző gyógypedagógiai területeken dolgozó kollégák konzultációjára, együttes gondolkodására.

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” írja Eötvös Loránd. Kifejezetten érvényes ez a szerteágazó, minden SNI gyermekhez, tanulóhoz külön utakat kereső kreatív gyógypedagógiai tevékenységünkre.

A gyorsan fejlődő szakmánkban számos új terület kerülhet az érdeklődési körünkbe. Mi pedig válogathatunk.

Ki ne szeretné például, ha hatékonyabban tudna kommunikálni, és az általa közölni kívánt tartalmak könnyen érthetőek lennének mások számára? Hogyan függhet ez össze a gyógypedagógiai tevékenységgel, az akadályozott emberek önrendelkezési jogával, a szülőkkel történő kommunikációval, vagy akár az intézményi házirenddel? A mai napon útmutatást kapunk Horváth Péter Lászlótól, az ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézetének munkatársától, aki nagy tapasztalattal bír ezen a területen. Bevallom, nekem is ő volt az egyik tanítómesterem, amikor tanítva tanulva együtt  vezettünk egy kurzust.

Ki ne élte volna már meg közülünk, hogy bármilyen hatékonyan, asszertíven  is igyekszik egy-egy szülővel, családdal kommunikálni, nehezebben tudja a gyógypedagógiai neveléshez elengedhetetlen együttműködést kialakítani. Különös nehézséget okozhat a neurotipikustól lényegesen eltérő autizmus spektrumzavarral  élő gyermekek szüleivel való együttműködés a család extrém terhei miatt.

Borsos Zsófia az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai intézetének pszichológusaként vezet tovább minket ezen a területen korszerű szemlélettel és kutatásokon alapuló tapasztalatokkal.

Az áprilisi szakmai napunkon is több előadó meghívásával igyekeztünk a korszerű IKT-val támogatott gyógypedagógiai nevelési-oktatási gyakorlatot bemutatni. Több kollégánk járt ebben a témában  tankerületi konferencián is.

Aknai Dórát talán többen is ismerik a hallgatóságból. A Várpalotán utazó gyógypedagógusként dolgozó kolléga önmagát az IKT-val segített tanítás-tanulás szerelmeseként mutatja be blogján. Teszi ezt leginkább az SNI gyerekek, tanulók fejlesztésére fókuszálva. Tudásának, gyakorlatának elemei olvashatóak  blogján is, de munkatársaim javaslatára meghívtam a mai napra hozzánk. Én is kitűntetett érdeklődéssel várom előadását.

Gyakorlati munkánkban mindannyian tapasztaljuk a tantervi változásokhoz nem igazodó, régi, elavult tankönyvek hátrányait. Megsokszorozva erőinket készülünk egy-egy tanórára, az alapvető segítségünkre álló eszközök nélkül. Jó híreim vannak: Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési Tankönyvfejlesztési Központjának munkatársaival új tankönyvek, útmutatók, segédletek készülnek. A korszerű, okos eszközökön is használható tanulást támogató fejlesztésekről Fenyődi Andrea szerkesztő asszony tájékoztat majd bennünket.

A kommunikáció könnyen érthető formájáról hallhatunk az első előadásban, és a verbális kommunikáció nehezítettségével, vagy hiányával élő emberek számára létrehozott Verbalio szoftvercsaláddal ismerkedhetünk meg a fejlesztő Zsombori Balázs záró előadásában. A szoftvereket életkortól függetlenül használhatják mindazok, akiknek beszédfejlődése nem indult be, vagy elakadt, illetve akik betegség, vagy trauma következtében vesztették el beszédkészségüket. Nem kívánom reklámozni a termékeket,  megteszi ezt majd a fejlesztő. Csak annyit mondhatok, hogy az én telefonomon már fut a program, és sikerrel használom is az óráimon.

Bízom benne, hogy az előadások gyakorlati szempontból is korszerű, értékes tartalmai feltöltenek minket.

Hagyománnyá vált, hogy a különböző gyógypedagógiai területeken tevékenykedő munkatársaink  kapcsolatot építve osztják meg tapasztalataikat a különböző műhelymunkákban.

Hadd köszönjem meg munkaközösség-vezető kollégáimnak, hogy házigazdaként, koordinátorként már harmadik alkalommal gondozzák az ellátásorientált szakmai csapatok munkáját.

Ebben a tanévben először köszönthetjük a XX. kerületi Benedek EGYMI több munkatársát is a műhelyekben.

Erre az alkalomra a munkát a szakmai kapcsolatok fenntartására, további építésére terveztük.

Kivételt képez a gyógypedagógiai asszisztensek műhelye.

Kedves gyógypedagógiai asszisztens kollégák! Munkánkat láthatatlan angyalként segítő, támogató nélkülözhetetlen munkatársaink. Hadd osszam meg személyes élményemet veletek. Hallgatókat fogadva gyakorló gyógypedagógusként többször vállaltam asszisztensi feladatokat akkor, amikor a hallgató tanított. Sokszor egész napra vállaltam a szerepet. Meg kell vallanom, mindig fáradtabban, teljesen kimerülve támolyogtam haza a folyamatos figyelő jelenléttől. Attól, hogy egyaránt figyelnem kellett a 8-9 gyermek rezdülése mellett a gyógypedagógusi szándékot, valamint  a feladatokban való észrevétlen segítségnyújtás lehetőségét is.

Megtanultam mélységesen tisztelni a munkátokat, elismerni az extrém terheket.

Ez a tapasztalat, és az, hogy látom lelkiismeretes, intenzív és áldozatos tevékenységeteket késztetett arra, hogy Brunner Zsanettet, intézményünk iskolapszichológusát megkeressem azzal az ötlettel, hogy  kitalálna-e, és vezetne-e egy tréning jellegű programot a számotokra. Csillogó szemekkel igent mondott. És igent mondott a megkeresésünkre a Farkas Júlia iskolapszichológus a Móra EGYMI-ből. A két  tankerületi  intézmény iskolapszichológusa tehát kapcsolatot épített egymással, együttműködve dolgozott az asszisztens kollégáink programján.

Fogadjátok szeretettel a tartalmas közös foglalkozást kedves segítőink!

Tartalmas, tudásszerzésben gazdag, kapcsolatot építő, ápoló, és együtt lenni jó napot kívánok mindannyiunknak!

Megosztás ezzel:
Share
Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.