Előadások a Lurkó-Liget Óvodában

2018. április 13-ára utazó gyógypedagógusi hálózatunk meghívást kapott a Lurkó-Liget Óvodában tartott nevelés nélküli munkanapra. Az intézmény vezetője, Borbély Szilvia megkért bennünket, hogy tartsunk előadást az alábbi témakörökben:

– Hány éves kortól és  milyen jelekre, tünetekre figyelhet föl az óvodapedagógus BTM, SNI, esetleg a kiemelkedő képesség megállapítása, vagy kizárása tekintetében?

– Mikor érdemes a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítani a gyermeket?

Az előadást Dr. Tallér Sándorné logopédus, Tallér Zsuzsanna szomatopedagógus, oligofrénpedagógus, szurdopedagógus, Solymosi Erika intézményegység-vezető tartották. Egy igazán családias, kedves, szép óvodába érkeztünk egy nyitott munkaközösségbe. Nemcsak az előre meghatározott témakörökről, hanem az SNI-s gyermekek jövőjéről is beszélgettünk.  Az óvoda ajándékkal kedveskedett az előadóknak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget és nyitottságot az együttműködésre az Lurkó-Liget Óvoda vezetősége, óvodapedagógusai és a XVIII. Kerületi SOFI utazó gyógypedagógusai között.

Megosztás ezzel:
Share

Beszámoló 2. minikurzusunkról

Köszönjük minden kedves résztvevőnek, aki jelen volt és meghallgatta 2018.03.08-án tartott előadásunkat a mozgásfejlesztésről, illetve a nyelv- és beszédfejlesztésről az utazó gyógypedagógusok közvetítésében.

Előadássorozatunk 2. minikurzusán is komoly volt az érdeklődés. Jelen voltak szülők, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők egyaránt. Az előadás után több vendég személyesen is tett fel kérdéseket munkatársainknak, amely azt bizonyítja számunkra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését – oktatását minden résztvevő fontos ügynek tekinti.

Solymosi Erika

Előadások:

1. Mozgásfejlesztés elmélete és gyakorlata – Rózsahegyi Brigitta, Tallér Zsuzsanna

2. Logopédiai fejlesztés elmélete és gyakorlata – Farkas Nikolett, Kemény Sára, Szegedi Lilla

 

Megosztás ezzel:
Share

Vers- és prózamondó verseny

2018. április 11-én a Költészet napja alkalmából megrendezésre került intézményünkben a vers- és prózamondó verseny.

Több mint 40 diák vett részt ezen a már hagyományosnak számító rendezvényen. Köszönjük a zsűri elnökének Balázs Andrea színművésznek, Pál-Horváth Rita intézményvezető asszonynak, Nagyfalusi Andrea és Locher Gabriella kollégáinknak a közreműködést.

 

Megosztás ezzel:
Share

A Külső-Pesti Tankerület II. Szakmai Napja

Intézményünk szervezésében immár második alkalommal került megrendezésre a Külső-Pesti Tankerület gyógypedagógiai szakmai napja 2018. április 04-én a Kondor Béla Közösségi Házban.

Intézményi hagyományt szeretnénk folytatni akkor, amikor példaként a 2013. évet megelőzően megszervezett rendezvényeket vettük alapul. Ebben az időben a XVIII. Kerületi SOFI logopédiai szakszolgálati műhelye országszerte híres konferenciákat szervezett. Ennek a hagyománynak a mintájára az elmúlt tanévben először, ha nem is az országra, de a tankerületre szóló, és több gyógypedagógiai területre is fókuszáló szakmai napot szerveztünk.

Fontos volt számunkra, hogy a XIX. és a XX. kerület nagy múltú, elismert és sikeres intézményeivel szorosabbá fűzzük az amúgy is meglévő szakmai kapcsolatainkat, és hogy közösen képviseljük a gyermekek, tanulók és intézményeink érdekeit.

Az is hangsúlyozódott, hogy egymás munkáját, szakmai eredményeit, nehézségeit, azok megoldásait megismerve, egymást támogatva hatékonyabbak lehessünk hivatásunkban.

Tapasztalva, hogy az előző tanév szakmai épülésünket és a kapcsolatfelvételt egyszerre támogató szakmai napja sikeresnek bizonyult, ebben a tanévben ismételten szerveztünk egy alkalmat a közös fejlődésre, együttes gondolkodásra.

Tudjuk, hogy a múlt század elején méltán világhírű magyar gyógypedagógiának máig is releváns módszerei, eljárásai vannak. Ezeket jól megtanultuk, következetesen alkalmazzuk.

Látjuk azonban, hogy új és új szakmai kihívásokkal találkozunk nap mint nap a hivatásunkat gyakorolva.

Számos kérdést fogalmazhatunk meg, és behelyezhetjük őket az érdeklődésünk fókuszába, valamint az egész pályánkat átívelő tanulási céljaink sorába.

1.       Miként fejleszthetjük a gyógypedagógia diagnosztikus értékelési gyakorlatunkat? Vagyis miként tudunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számára egyénileg meghatározott, valódi igényekre alapuló és hatékony fejlesztést nyújtani? Mi az alapja az egyéni gyógypedagógiai fejlesztést tervező munkánknak? Milyen a mi diagnosztikus értékelési kultúránk?

Ezen kérdések megválaszolásában segítettek nekünk Galgóczy Anna, Kendeh-Kirchknopf Orsolya, Szabó Borbála, Szabó Mónika az ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, a Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI, valamint a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon gyógypedagógusai.

A Kendeh-Szabó bőrönddel érkeztek. Strukturált megfigyelési eljárást ismerhettünk meg előadásuk, és műhelymunkájuk nyomán, mely a gyógypedagógiai diagnosztika szolgálatába állítható.

2.       A szakértői bizottságok korszerűbb pszichometriai eszközökkel dolgoznak. Új eljárásokkal vizsgálják a nem beszélő tanítványainkat és az autizmus spektrumzavarral élő gyerekeinket is.  Számos meglepő eredményt olvashatunk a szakértői véleményekben. Vajon tudjuk-e értelmezni ezeket?

Dr. Csákvári Judit az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének adjunktusa tanított minket, amikor a WISC-IV gyermek intelligenciateszt gyógypedagógiai szempontú elemzését mutatta be.

3.       A figyelemhiányos hiperaktivitászavarról, vagyis az ADHD-ról sok fórumon hallunk napjainkban. Több tanítványunkat is érinti az egyre pontosabban diagnosztizálható állapot. Vajon mi az elérhető legkorszerűbb tudás 2018-ban az ADHD-ról? Mik a terápiás lehetőségek?

Két gyakorló szakembert Kis Dóra Saroltát és Fűz Angelikát sikerült megnyernünk a Vadaskert Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia dolgozói közül.  Az ADHD-ról és a terápia lehetőségeiről kaptunk tartalmas előadás keretében gyakorlatorientált ismereteket.

4.       Mi gyógypedagógusok a tanulás támogatásának hagyományos lehetőségeivel gyakorlottan élünk. Mindannyian szeretnénk azonban, ha gyermekeinket, unokáinkat korszerű, hatékony módszerekkel tanítanák az őket tanító pedagógusok. Ez az elvárás velünk szemben is. A sérülésspecifikus fejlesztés igénye azonban további kihívások elé állít minket gyógypedagógusokat. Hogyan motiváljunk, szemléltessünk minél eredményesebben? Miként adhatunk gyakorlatias, valóban a mindennapi élethez használható tudást? Miként támogathatjuk a kommunikációt azoknál a gyermekeknél, tanulóknál, akiknek erre szükségük van? Elképzeltük-e, hogy milyen életminőséget jelent a verbális kommunikáció súlyos akadályozottsága?  Miként segíthetnek a korszerű infokommunikációs, digitális eszközök?

Árgyelán Andrea, Kajári Mariann a XX. kerületi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény jó gyakorlatát hozták el számunkra, és az Interaktív tábla használata a tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása során címmel tartottak előadást.

Miksztai-Réthey Brigitta ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetéből talán mondható, hogy az ország legtájékozottabb szakembereként adott betekintést a Kommunikációt segítő szoftverek használatának lehetőségeiről a gyógypedagógiai gyakorlatban.

5.       A szexuális neveléssel kapcsolatos nézeteink nagyban függenek személyes neveltetésünktől, élethelyzeteinktől, beállítódásainktól. Ebben a tanévben számos kihívást kaptunk tanítványaink által a szexuális nevelési gyakorlatunk újragondolásához. A szülőktől kevésbé várhatjuk a megoldást, miközben a médiából kapnak tanítványaink válogatás nélküli  szexuális tartalmú információkat. Miként támogathatjuk tanítványaink egészséges személyiségfejlődését ezen a területen? Mikor, kinél, milyen formában kezdjünk el ezzel a területtel foglalkozni?

Dr. Szabó Ákosné professor emerita  az ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének oktatója segített minket az alapelvek átgondolásában a szakiskolai műhelymunkában is.

Előadásának címe: A szexuális nevelés az akadályozott gyermekek, tanulók köznevelési intézményében.

Az előadások elhangzása után hét műhelyben folytatódott tovább a tankerületi gyógypedagógusok együttműködését, a közös tapasztalatépítést, tapasztalatcserét támogató program.

 • Az alsó tagozaton tanító gyógypedagógusok szakmai műhelyében a XIX. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógus kollégái mutatták be a szabad tanulás módszerével folytatott gyakorlatukat.
 • A Kendeh-Szabó bőrönd használatának gyakorlatorientált bemutatása is külön műhelymunkában folytatódott.
 • Az autizmussal élő tanulókat ellátó gyógypedagógusoknak Varga Györgyi a XX. kerületi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola óvodai intézményegység-vezető gyógypedagógusa tartott prezentációt a promtról.
 • A felső tagozaton tanító gyógypedagógusok szakmai műhelyében az intézményben tanító gyógypedagógusok mutattak be kooperatív technikákat.
 • A napköziben dolgozó gyógypedagógusok műhelyében Kecskésné Kóti Gyöngyi a Józsefvárosi Egységes Módszertani Intézet és Általános Iskola gyógypedagógusa mutatta be tehetségápoló gyakorlatát.
 • A szakiskolai műhely Dr. Szabó Ákosnéval a szexuális nevelés alapelveiről gondolkodott tovább.
 • Az utazó gyógypedagógusok szakmai műhelyében a gyógypedagógiai diagnosztikai gyakorlatukat mutatták be a tankerületi gyógypedagógusok.

Tartalmas szakmai napot élhettünk meg, számos ismerettel, új szakmai kapcsolattal gazdagodva.

Az előadóink térítésmentesen, saját szabad idejüket feláldozva jöttek el hozzánk, szolgálva a gyógypedagógia ügyét, helybe hozva hozzánk a fejlődés lehetőségét. Hálásan köszönjük nekik!

 • A vendéglátást saját magunknak teremtettük meg igazi közösségként.
 • A Kodor Béla Közösségi Ház térítésmentesen adta helyiségeit.
 • Intézményünk Életjel Alapítványa támogatását ismét élvezhettük.

Budapest, 2018. 04. 15.

Pál-Horváth Rita
intézményvezető

Megosztás ezzel:
Share

Országos Kulturális Fesztivál 2018

A GYMSZC Szabóky Adolf Szakiskolája rendezte  Győrben a „Speciális” Szakiskolák Országos Kulturális Fesztiválját.

2018. március 22.-én második alkalommal vettünk részt a jó hangulatú, változatos és izgalmakban bővelkedő találkozón.

Művészeti kategóriák:

Tanulásban akadályozott diákoknál:

Szabó Géza Erik, József Attila verset mondott, amiért büszkék vagyunk rá.

Köszönjük Vályiné Orbán Dórának a felkészítést!

Értelmileg akadályozott diákoknál:

Szakács Péter külön díjat kapott. Három katonadalt énekelt és egyet szintetizátoron kísért, majd improvizált a szintetizátoron.

A fesztivál mottója:

„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás”
/Jones Arthur Baldwin/

Megosztás ezzel:
Share

Meghívó Szülőklubunkra

Kedves Szülők, Kollégák, Érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk Önöket Szülőklubunkra!

Összejövetelünk témája:
A MONDO-kártya segítségével hogyan tanulják meg gyerekeink:

 • a jogaikat
 • a veszélyhelyzetek kivédését
 • kihez fordulhatnak baj esetén

Előadó: Milanovich Dominika, a TASZ Fogyatékosságügyi programjának munkatársa

Időpont: 2018 április 17., kedd 16:30 óra
Helyszín: SOFI-központ (1181 Bp., Kondor Béla sétány 4.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük részvételi szándékát e-mail-ben, vagy az esemény FACEBOOK OLDALÁN jelezze!

Turcsányi Erzsébet (szervező)
t.zsoka59@gmail.com

Megosztás ezzel:
Share

Digitális esély pályázat

A Down Alapítvány Zágrábi Gondozóházának és a XVIII. Kerületi SOFI-nak (Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), s nem utolsó sorban a pályázatot kiíró Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsnak köszönhetően 2018-ban 10 fiatal nyerhet betekintést a számítógépek világába. A Digitális Esély 2017 pályázat keretében a fiatalok a mindennapi élethez mára már nélkülözhetetlen digitális írástudást sajátíthatják el.

A képzés során az informatikai ismereteket a fiatalok egyből kipróbálják majd a gyakorlatban, legyen szó a szabadidő igényes eltöltéséhez szükséges szervezési teendőkről, ügyintézésről, vagy akár álláskeresésről. A fiatalokat az Alapítvány számítógépes oktatója mellett pszichológusok, gyógypedagógusok segítik a minél jobb teljesítmény elérésében majd, a projekt meghatározó mérföldköveként pedig munka alkalmassági felmérésben is részesülnek.

    Az első foglalkozáson, március 7-én a képzésre jelentkezők oktatójukkal egy átfogóbb ismerkedésbe kezdtek, mely során feltérképezésre kerültek számítógépes szokásaik. A „szintfelmérés” eredményeként kiderült, hogy a generációjuknak megfelelően digitális bennszülöttekről beszélhetünk, mint tablet és okostelefon tulajdonosok, s mint mindennapi számítógép felhasználók, akik számára az Internet használata a hétköznapok velejárója. A részvevők elmondása alapján elsősorban a szórakozás eszközeként tekintenek az IT cikkekre. Mivel a képzés hosszú távú célja, hogy a felnőtt kor küszöbén álló fiatalok az informatika által uralt munkaerő-piacon eredményesen helyt álljanak, ezért a képzés a jó alapot biztosító előzetes tudásukat felhasználva mutat rá a számítógép szórakozáson túlmutató felhasználási területeire majd. A részvevők nyitottnak, motiváltnak bizonyultak a képzési tartalommal kapcsolatban, miután, példákkal illusztrálva választ kaphattak a „Miért is érdemes ezt is megtanulnom?” kérdésre, az egyes modulok ismétlő vázolása során. Ezt bizonyítja, hogy a későbbiekben ők maguk is ajánlottak új témákat, kiegészítve ezzel a már meglévő tananyagot, önreflexióba kezdve felhívták a figyelmet az egyes hiányosságaikra (Pl.: Nekem még gyakorolnom kell a betűk keresését a billentyűzeten!). Ezen felbátorodva további kérdések közepette a rohamosan közeledő „felnőttkorral” kapcsolatban kezdtek el érdeklődni, mely következményeként a képzési alkalom végeztével a Gondozóházi foglalkoztatás került bemutatásra, s hogy az itt dolgozó Ügyfelek a megfelelő támogatással, vagy akár anélkül, hogyan használják fel a számítógépet a munkájuk során, esetlegesen a hétköznapokban.

   Habár hagyományos ismerkedős első alkalomként indult, nehezen induló bemutatkozó körrel, a kérdések elől elbújó szempárokkal, a SOFI tanulói az idő múlásával ráébredve arra, hogy a soron következő témák hasznosak lehetnek a számukra felnőtt hozzáállást tanúsítva vetették bele magukat a tematika áttekintésébe, sőt annak közös formázásába. Proaktív hozzáállásuk példa értékű.

Mártonyi Tibor
(Down Alapítvány)

Megosztás ezzel:
Share

Ismét MÜPA!

2018.01.29.-én a 8./A-osztály a MÜPA-ban megtekintette az Iskoláskoncertek program keretében a Szentivánéji balett – Purcell  A tündérkirálynő című előadást.

A gyerekek nagyon élvezték. Tetszésüket ovációval és hangos tapsolással fejezték ki.
A darab tartalmát is nyomon tudták követni, mert modern feldolgozásban, számukra is érthető módon mutatták be.

Köszönjük ezt a szép élményt!

8./A osztály

Megosztás ezzel:
Share